Projekt szkoleniowy dla CKK Graczyk

Przygotowanie programu i przeprowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla uczestników projektu “Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu”