POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strony prowadzonej przez PRO Communication Kamila Górecka-Kirwiel

w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE

Jeżeli jesteś użytkownikiem strony www wówczas zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną RODO

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kamila Górecka-Kirwiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 14-140 Miłomłyn (dalej jako: Pro Communication).

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@procommunication.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:

 • Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej)
 • Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów)
 •  Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących

Klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony sklepu z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Pro Communication na podstawie:

o Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki)

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą strony internetowej, agencjom marketingowym w zakresie prowadzenia działań marketingowych produktów i usług własnych Pro Communciation, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook). Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu. Przetwarzanie danych na podstawie wyrażonej zgody poprzez ustawienia  parametrów przeglądarki internetowej odbywa się do czasu wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

 

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że posiadasz następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu OchronyDanych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Jeżeli zapisałeś się do Naszego Newslettera wówczas zapoznaj się z poniższą klauzulą informacyjną RODO

 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Kamila Górecka-Kirwiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pro Communication Kamila Górecka-Kirwiel z siedzibą przy ul. Topolowej 6, 14-140 Miłomłyn (dalej jako: Pro Communication).

W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych można kontaktować się również wysyłając e-mail na adres: biuro@procommunication.pl

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą).

 

ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą wysyłki newslettera. Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

TWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO

Informujemy, że przysługują Tobie następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu OchronyDanych Osobowych.

Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail:

 biuro@procommunication.pl lub pisemnie na adres Administratora Twoich Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych jest dobrowolne, bez podania danych i wyrażenia zgody firma Pro Communication nie będzie wysyłać Państwu informacji handlowych na wskazany adres e-mail.

 

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE