Akademia Kompas

Budowanie eksperckiego wizerunku firmy na portalu LinkedIn, wsparcie w pozyskiwaniu klientów na szkolenia i usługi doradcze.